Co to jest rekanalizacja skrzepów krwi, rurki macicy, żyły pępowinowe | Leczenie żylaków i naczyń

Rekanalizacja żył: co to jest?

Społeczne znaczenie i znaczenie choroby określają dwa wskaźniki: jej rozpowszechnienie wśród populacji i niebezpieczeństwo, jakie ta patologia stwarza dla życia danej osoby. Zakrzep żylny zajmuje pozycję wiodącą. Każdego roku ich liczba osiąga 160 przypadków na 100 tysięcy osób, a około 30% osób umiera z powodu komplikacji w nadchodzącym miesiącu, a kolejne 20% ma nawrót choroby w ciągu najbliższych dwóch lat.

75% pacjentów traci zdolność do pracy, co prowadzi do znacznych strat ekonomicznych państwa. Szybka diagnoza i eliminacja skrzepliny – główne zadanie współczesnej flebologii (nauka o chorobach żył). Co to jest rekanalizacja skrzepliny i jak można ją wyszczególnić w artykule.

Definicja rekanalizacji żył – możliwości rozwiązania problemu

Przy pierwszym odesłaniu do specjalisty i propozycji rekanalizacji, pacjenci przestraszyli się brakiem zrozumienia tego, co zrobią. Musisz wiedzieć, że rekanalizacja żył po zakrzepicy jest przywrócenie drożności naczyniowej, którą można osiągnąć na różne sposoby. Istnieją 3 główne metody przywracania drożności żylnej:

  1. Niezależny lub naturalny.
  2. Zachowawczy lub leczniczy.
  3. Operacyjny lub chirurgiczny.

Naturalny Rekanalizacja żył następuje poprzez samoczynne rozpuszczenie zakrzepu z powodu funkcjonowania układu krzepnięcia i antykoagulacji.

W normalnych warunkach tworzenie zakrzepów – Reakcja ochronna organizmu, której celem jest zapobieganie rozwojowi krwawienia.

W pewnych warunkach: pogrubienie krwi, wzrost aktywności układu krzepnięcia, dziedziczna predyspozycja, naruszenie żylnego odpływu, proces ten nabiera patologicznego charakteru.

Utworzony skrzeplina może częściowo lub całkowicie zablokować światło naczynia, gdy się zerwie, rozwija się zator, z którego można umrzeć. Jeśli skrzeplina jest porośnięta tkanką łączną, wówczas sama nie ustąpi.

Dzięki zrównoważonemu systemowi krzepnięcia krwi, natychmiast po utworzeniu zakrzepu, uruchamiany jest układ fibrynolityczny. Jego działalność ma na celu dezorganizację i resorpcję zakrzepów ze względu na substancje specjalne. Ten wariant niszczenia skrzepliny jest możliwy na początkowych etapach, natomiast ma on luźną strukturę.

Ważne! Włączenie do menu produktów bogatych w substancje rozrzedzające krew przyspiesza proces fibrynolizy. Produkty te obejmują konserwację domową, która zawiera naturalną aspirynę, jagody, owoce cytrusowe, oleje roślinne.

Lekarski Rekanalizacja przeprowadzana jest pod nieobecność zagrożenia oddzielenia skrzepliny lub częściowego okluzji naczynia, co nie może prowadzić do utraty funkcji narządu życiowego. Istnieje kilka grup leków stosowanych samodzielnie lub w połączeniu. Lista grup, głównych przedstawicieli i działania, które zapewniają, są przedstawione w tabeli.

Drug GroupTytułCzynność do wykonania
Leki przeciwzakrzepowe o działaniu bezpośrednim i pośrednimHeparyna niefrakcjonowana, heparyna drobnocząsteczkowa, warfarynaMają niewielki wpływ na resorpcję istniejącego zakrzepu, ale utrudniają jego wzrost i wzrost średnicy i długości
Środki przeciwagregacyjneAspirin, CurrantylHamuj proces agregacji płytek krwi, czyli sklejając je ze sobą
Środki fibrynolityczneStreptokinaza, AlteplazaSzybko rozpuścić skrzeplinę
AngioprotectorsDetraleks, VenarusNie bierz udziału w resorpcji zakrzepu, ale hamuj powstawanie zakrzepu

Podczas wykonywania terapii lekowej specjaliści biorą pod uwagę ryzyko całkowitego zablokowania naczynia, oddzielenia skrzepu od ściany naczynia.

W sytuacjach, w których nie ma poważnego zagrożenia dla życia, częściej stosowane są antykoagulanty bezpośredniego działania – heparyny.

Czas trwania terapii przez nich sięga jednego roku lub dłużej. Ponadto przepisać przeciwskurczowe, przeciwutleniacze, leki, które poprawiają reologię krwi.

I co to jest – operacyjna rekanalizacja żył? Metody chirurgiczne są stosowane w przypadkach konieczności szybkiej eliminacji problemu, przy całkowitym zamknięciu naczynia, wysokim ryzyku oddzielenia skrzepliny i rozwoju zatoru. Użyj kilku metod:

  • trombektomia – usunięcie skrzepu ze światła naczynia. W 1946 r. Przeprowadzono pierwszą udaną operację tego typu, a dziś są one przeprowadzane we wszystkich większych ośrodkach chirurgicznych na świecie;
  • przetaczanie – tworzenie obejść;
  • Stentowanie – instalacja specjalnego stentu (urządzenia rozszerzającego światło naczynia), które przywraca prawidłowy przepływ krwi.

Wybór metody leczenia chirurgicznego wykonywany jest przez chirurga naczyniowego w oparciu o wyniki dodatkowych metod badawczych. Rozważ lokalizację skrzepliny, jej rozpowszechnienie, stan innych naczyń.

Metody diagnostyki uszkodzeń naczyń krwionośnych

Opierają się na wykorzystaniu laboratoryjnych i instrumentalnych metod diagnozy. Do analizy laboratoryjnej, krew żylną, zbadaj koagulogram lub hemostazyogram. Odzwierciedla aktywność układu krzepnięcia i antykoagulacji. Określ poziom fibrynogenu, trombiny, protrombiny, wskaźnika protrombiny i czasu częściowej tromboplastyny ​​po aktywacji (APTT). Każdy z tych wskaźników jest ważny i ma wartość diagnostyczną.

W rutynowej praktyce metody diagnostyki instrumentalnej nie są inwazyjne, to znaczy nie wymagają naruszenia integralności. To jest USG naczyń z doppleroskopem, angiografia naczyń z kontrastem, jeśli to konieczne, MRI z kontrastem.

Rekanalizacja jajowodów i żyły pępowinowej

Krótko o tym, co to jest – rekanalizacja jajowodów i żyły pępowinowej.

Rekanalizacja jajowodów jest przywrócenie ich drożności poprzez usunięcie zrostów tkanki łącznej w ich świetle.

Jest to mechaniczna przeszkoda, która często staje się przyczyną niepłodności żeńskiej.

Proces przebiega bezobjawowo, rozwija się po przeniesionych procesach zakaźnych, aborcjach, długotrwałym stosowaniu spiral.

Taką manipulację można przeprowadzić na zasadzie ambulatoryjnej. Cewnik wprowadza się i pod kontrolą komór usuwa się zrosty.

Interesujące! Według literatury medycznej, po rekanalizacji jajowodów prawdopodobieństwo ciąży zwiększa się 2 razy! Istnieje jednak ryzyko powstania nowych zrostów w ciągu 6 miesięcy po operacji.

Rekanalizacja żyły pępowinowej Używany do cewnikowania naczyń krwionośnych w niektórych patologiach wątroby: guzy, marskość, nadciśnienie wrotne.

Dzięki przywróconej żyłce pępowinowej możliwe jest ciągłe wstrzykiwanie płynów infuzyjnych podczas operacji na wątrobie i drogach żółciowych.

W przypadku ropnych chorób ropnie wstrzykuje się roztwory antybiotyków.

Technika ta jest przeciwwskazana w lokalnych procesach zapalnych, guzach nerek wyciskających żyłę wrotną.

Wniosek

Ostatecznym rezultatem rekanalizacji, niezależnie od wybranej metody, powinno być pozbycie się zakrzepu lub brak progresji jego wzrostu.

Często proces ten jest długotrwały, wymaga uwagi zarówno od lekarzy, jak i od pacjenta. Jednak osiągnięcia współczesnej medycyny znacznie zwiększyły liczbę przypadków powrotu do zdrowia i zmniejszyły liczbę zgonów.

Obejrzyj wideo: Krwawienie i bóle dziąseł – odpowiedzi na pytania pacjentów

Like this post? Please share to your friends:

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: